Program

Dne 6.6. se v prostorách Ministerstva vnitra ČR na Letné v Praze uskuteční třetí ročník konference pod záštitou Ministra vnitra ČR a Policejního prezidenta.

Hlavním tématem konference budou bezpečnostní přípravy eventu a jeho místa konání z pohledu různých zainteresovaných stran.

Na konferenci vystoupí řada odborníků, kteří se s Vámi podělí o své zkušenosti z praxe.

 

Registrace 08,00 – 09,00

Program konference 09,00 – 15,30

 

Přednášející:

JUDr. Michal Barbořík – Ředitel odboru Prevence kriminality MV ČR

JUDr. Barbořík vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kde v roce 2006 zakončil rigorózní zkouškou. V letech 2003 – 2006 působil v Kanceláři Poslanecké sněmovny jako poradce místopředsedy PS PČR v oblasti bezpečnosti. V roce 2006 nastoupil na MV ČR, kde je dodnes. Prošel zde řadou funkcí, od vedoucího oddělení v rámci Kanceláře MV až po současnou pozici ředitele Odboru prevence kriminality.

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Z POHLEDU PREVENCE KRIMINALITY

 

Carl A. H. Martin

Mezinárodní expert v oblasti navrhování, výstavby a provozu multifunkčních arén,  výstavních a konferenčních center.

Carl má mnohaleté zkušenosti a znalosti z provozu velkých i malých eventových podniků, včetně arén, stadionů, konferenčních a výstavních center. U řady objektů byl u jejich vzniku ve stádiu plánů, výstavby a provozu. Má zkušenosti z vyjednávání s architekty, inženýry, konzultanty, dodavateli, místními a národními úřady atd. Pracoval na projektech v UK, SRN, Chorvatsku, Maďarsku a Malaysii.

 

ROZHOVOR A DISKUSE SE ZKUŠENÝM MEZINÁRODNÍM PRAKTIKEM A EXPERTEM NA ORGANIZACI EVENTŮ

 

Ing. Milan Krása – ředitel divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o.

Ing. Milan Krása působí ve společnosti PCS spol s.r.o.  přes 20 let jako odborník pro bezpečnostní řešení. Vystudoval ČVUT  FEL obor  Technická kybernetika. Vzhledem k jeho dlouholeté oborové praxi je považován za jednoho z největších odborníků na problematiku bezpečnostní kontroly osob, zavazadel a zásilek. Podporuje mezioborovou komunikaci Security a Facility managementu, kterou považuje za zásadní pro kvalitní fungování moderní společnosti.

ARGON

Unikátní technologie, která je schopna odhalovat předměty ukryté pod oděvem, aniž by kontrolovaná osoba byla zastavena, či věděla, že je kontrolována. Efektivní řešení bezpečnostní kontroly osob v oblasti eventové bezpečnosti s důrazem na kontrolu velkého počtu osob i VIP.“

 

Martin Královič – Zakladatel společnosti PS:Events

Martin začínal s eventy jako 15 letý v Trnavě. Je zakladatelem a spolumajitelem eventové agentury PS:Events. Podílel se na několika slovenských festivalech a koncertech The Cranberries nebo Andrea Bocelliho. Na festivale Pohoda je šéfem více než 600 dobrovolníků.

Jako jeden z mála na Slovensku se věnuje bezpečnosti na akcích a je držitelem titulu „Foundation Degree in Crowd Safety Management“ z britské Buckingshamshire New University a certifikátu „Event Safety & Security Management“. Momentálně si rozšiřuje svoji kvalifikaci na britské Coventry University v oboru Crowded places and public safety management.

 

MOBILNÍ CONTROL ROOM A JEHO MOŽNOSTI

Martin představí Centrální operační středisko, ve kterém se v reálném čase shromažďují a vyhodnocují všechny informace, které se týkají bezpečnosti eventu a které jsou následně distribuovány všem zainteresovaným stranám. Informace primárně slouží k předcházení a eliminování rizikových a nebezpečných situací. Centrální operační středisko pomáhá při celkévém řízení akce a organizátorovi vždy poskytuje aktuální přehled o dění na akci.

 

Jan Chodora – majitel fa HIGH RISK PROTECTION Czech Republic s.r.o.

Jan Chodora je odborníkem v komerční bezpečnosti se specializací pro oblast bezpečnostních řešení ve smyslu spojení fyzické ostrahy, bezpečnostních technologií a režimových opatření. Svoji odbornost zaměřuje především na segment státního sektoru. Zabývá se bezpečností objektů kulturního dědictví frekventovaných veřejností, administrativních budov a veřejné dopravy. Jeho doménou je zákon o zadávání veřejných zakázek. Přednáší na bezpečnostních konferencích, především se zaměřením na ochranu měkkých cílů. Soukromě se zabývá obranou proti aktivním střelcům.

 

JAK VYBRAT SPOLEHLIVÉHO DODAVATELE SLUŽEB PRO EVENT

Dozvíte se praktické informace o Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jak správně vybrat bezpečnostní agenturu, jaké služby by měla nabízet a co vše můžeme požadovat a na co nezapomenout. Spolupráce mezi bezpečnostní agenturou a bezpečnostními složkami.

 

kpt. Mgr. Martin Němec – Krajské ředitelství PČR hl. m. Prahy

z důvodu nemoci ho zastoupí por. Mgr. Tomáš Hulan

por. Mgr. Tomáš Hulan – Tiskový mluvčí Krajské ředitelství PČR hl. m. Prahy

SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Jaké jsou povinnosti při pořádání sportovních podniků? Co všechno stanovuje zákon č. 115/2001 Sb.,  o podpoře sportu. Na prezentaci se blíže seznámíte s Manuálem pro fotbalové kluby a konceptem „Pána domu“. Před každou akcí je nutné provést analýzu hrozeb a možných rizik, sepsat bezpečnostní a koordinační plán, provést potřebná školení celého štábu a další.

 

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek – Vedoucí oddělení krizového řízení Úřad městské části Praha 11

Vedoucí oddělení krizového řízení, obrany a policie Úřadu městské části Praha 11. V minulých letech působil jako specialista pro bezpečnost a krizový management ve společnosti T-Soft a.s. i jako člen studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK. Již od studií spolupracuje s odborem bezpečnostní politiky, nyní Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR.

Stál u zrodu bezpečnostních konceptů crowded places a ochrany měkkých cílů, stejně tak jako např. invakuace, kterým se věnuje aktivně i nadále. Mimo jiné se zabývá otázkami krizového řízení, terorismu, radikalizace či problematikou aktivních útočníků či CBRNe. Spolupracuje např. s GŘ HZS ČR v rámci pilotního projektu na ochranu míst s velkou koncentrací osob či v rámci ČČK Praha 1 na projektu invakuace a invakuačních plánů. V neposlední řadě velmi úzce spolupracuje s elitními policejními útvary v rámci námětových a taktických cvičení.

 

ZKUŠENOSTI Z PŘÍPRAV EVENTOVÝCH AKCÍ Z POHLEDU OBCE

Na příkladu vybraných eventových akcí uskutečněných v minulých letech na jednom z největších sídlišť v ČR bude ukázána dobrá praxe nezbytné vzájemné součinnosti a spolupráce obce, pořadatele i jednotlivých zástupců IZS jak při přípravě, organizaci, tak samotném průběhu těchto větších či menších akcí.

 

BcA. Jana Zbortková – produkční  ImaEvents – Imaphoto s.r.o.

Jana se věnuje organizaci eventů bezmála 25 let. Svůj obor vystudovala na katedře produkce DAMU. Za dlouhé roky praxe zorganizovala stovky akcí různého zaměření včetně velkých veřejných koncertů, dětských a klientských dnů nebo exkluzivních VIP svateb. O oblasti Event Managementu přednášela na London School of PR a APRA Institutu. V současné době se kromě produkce věnuje také PR a školení v oblasti komunikace a firemní kultury.

 

 

BEZPEČNOST NA AKCÍCH Z POHLEDU ORGANIZÁTORA

Co se změnilo za posledních 20 let?

 

 

JUDr. Tomáš Koníček – Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR

Celou svou profesní kariéru zasvětil prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (MV a Policie). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita.  Je předsedou Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ, spoluautorem norem v oblasti prevence kriminality CEN/TC 325. Dr. Koníček je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Veronika Fáberová – Majitelka a jednatelka společnosti Doverville, s.r.o.

Je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů.

Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb u ČSA, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

 

 

 

Občerstvení :


08:00 – 09:00 Ranní občerstvení
11:00 – 11:20 Coffee Break
13,00 – 13:20 Coffe Break