O konferenci

U haly

Eventovou bezpečnost nechápeme jen v souvislosti s činností bezpečnostních agentur, ale i jako soubor opatření, které je třeba připravit na strategické a taktické úrovni dříve, než dojde k vlastní realizaci akce.

Bezpečnostní opatření, se v našich knihách týkají právního rámce, spolupráce s úřady státní správy a samosprávy, PČR, Městskými a obecními policiemi, se všemi složkami IZS, s pojišťovnami, komunikačními a promotérskými agenturami, úklidovými službami atd.

Cílem konference je vytvořit platformu pro shromáždění se všech zainteresovaných na daných činnostech a poskytnout jim prostor k výměně zkušeností, vzájemné komunikaci, vzdělávání se apod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chtěli bychom nastartovat legislativní proces, jehož výsledkem by byla příprava standardů pro Eventovou bezpečnost. K tomu bychom rádi využili dotací z EU fondů.

Do budoucna plánujeme rozšířit naši spolupráci s VŠ a universitou Bucks v UK.