ÚSPĚŠNÁ KONFERENCE BEZPEČNÝ EVENT 2016

Posted on

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality zaštítil první ročník konference o ochraně měkkých cílů – kulturních, sportovních a společenských akcí. Záštitu také poskytli policejní prezident Tomáš Tuhý a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm byla odborným garantem. Konferenci pořádala společnost Doverville.

 

„Naším cílem bylo vytvořit platformu pro odbornou diskusi všech stran zainteresovaných na bezpečnosti při eventech“ řekla ředitelka Doverville, paní Veronika Fáberová. „Konference byla úspěšná. Svědčí o tom jednak spokojené reakce účastníků po jejím skončení, ale hlavně řada dotazů, která padala v průběhu celého dne“, dodala. Fáberová se ve své praxi často setkává u organizátorů a pořadatelů se základní neznalostí bezpečnostních principů, které by měly být dodržovány. Říká: „Nemám jim to za zlé – prostě je to nikdo nikde nenaučil. Proto je posláním naší společnosti bezpečnostní vzdělávání, a to právě i v oblasti bezpečnosti akcí a řízení davů.“

 

„Konference se zúčastnilo na 90 zástupů měst a obcí, městských a obecních policií, ředitelů domů kultury, zástupci produkčních agentur, neziskových organizací, organizátorů festivalů, pracovníků MV a HZS, Policie ČR i zástupci bezpečnostních agentur“ informoval Vrchní ministerský rada JUDr. Tomáš Koníček.

 

Úvodním vystoupením o významu eventové bezpečnosti v dnešní době zahájil konferenci Mgr. David Chovanec, Ředitel OBPPK MV.

 

V programu pak vystoupili jak zástupci MV a PČR, tak i soukromých firem, které dodávají na akce sofistikované mobilní bezpečnostní technologie nebo oplocení či toalety. Zástupci bezpečnostních agentur poradili posluchačům podle čeho si na akci vybrat kvalitní bezpečnostní službu a nezávislí bezpečnostní konzultanti se podělili o jak pozitivní, tak i negativní zkušenosti z praxe.

 

Společnost Doverville, která se věnuje vzdělávání organizátorů v oblasti bezpečnosti eventů, realizovala průzkum, ze kterého vyplynulo, že téměř 60 % respondentů svou bezpečnost před návštěvou akce neřeší a spoléhá v této věci na pořadatele. Na událost, která trpěla špatnou organizací, by se nevrátilo celých 97 % respondentů a místo toho by navštívili jinou akci. Podle průzkumu se lidé nejvíce obávají vzniku paniky, tlačenice a teroristických hrozeb. Nejvíce jim na akcích vadí nepořádek a nedostatek WC, špatná organizace a neochotní a neinformovaní pořadatelé.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *